Lịch khởi hành – Viet Sun Travel
cart.general.title

Lịch khởi hành

LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 3 NĂM 2024

Thái LanTour Thái Lan 5N4Đ (KH: 06, 20/03/2024)5N4Đ06/03
20/03
7.590.000
Đài LoanTour Đài Loan 5N5Đ (KH: 08, 29/03/2024)5N4Đ08/03
29/03
13.890.000
14.790.000
Nhật Bản

Tour Nhật Bản 7N6Đ (KH: 27/03/2024)

7N6Đ27/0339.390.000
Hàn QuốcTour Hàn Quốc 5N4Đ (KH: 14, 26, 27/3/2024)5N4Đ14/03
26/03
27/03
14.989.000
14.989.000
15.979.000
Dubai-BruneiTour Dubai-Brunei
(KH: 5/3/2024)
6N5Đ5/0328.999.000
 
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 4 NĂM 2024
Thái LanTour Thái Lan 5N4Đ
(KH: 06, 20/03/2024)
5N4Đ10/04
27/04
10.989.000
13.900.000
Đài LoanTour Đài Loan 5N5Đ
(KH: 08, 29/03/2024)
5N4Đ04/04
18/04
27/04
13.890.000
13.890.000
16.590.000
Hàn QuốcTour Hàn Quốc 5N4Đ
(KH: 12, 27/04/2024)
5N4Đ12/04
27/04
14.989.000
19.939.000
Dubai-BruneiTour Dubai-Brunei
(KH: 5/3/2024)
6N5Đ30/0431.390.000
Bắc Kinh-Thượng HảiTour Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải
(KH 26/4/2024)
7N7Đ26/0424.979.000
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia GiớiTour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới
(KH: 25/4/2024)
6N5Đ25/0418.390.000
Thành Đô - Cửu Trại CâuTour Thành Đô - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật
(KH 30/4/2024)
6N5Đ30/0421.490.000