Tour du lịch Trung Quốc – Viet Sun Travel
cart.general.title

Tour du lịch Trung Quốc

|
Phương tiện:
Khởi hành: 24/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,990,000₫ 17,990,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 20/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
7 ngày 7 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 28/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
23,790,000₫ 26,590,000₫
7 ngày 7 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 26/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
23,790,000₫ 26,590,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 25/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,490,000₫ 19,990,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 08/08/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,490,000₫ 19,990,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 25/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 27/6/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 31/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,390,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 10/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,390,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 18/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 11/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫