Hồ Chí Minh - Viet Sun Travel
cart.general.title

Hồ Chí Minh

5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 30/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
8,990,000₫ 15,999,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 25/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
8,890,000₫ 15,999,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 04/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
8,890,000₫ 15,999,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 18/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,390,000₫ 18,390,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 04/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,390,000₫ 18,390,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 31/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,390,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 10/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,390,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 11/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 25/7/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
14,590,000₫ 18,390,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 11/7/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
14,590,000₫ 18,390,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 27/6/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
14,590,000₫ 18,390,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 03/08/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
13,999,000₫ 15,390,000₫