Hồ Chí Minh - Viet Sun Travel – general.meta.page
cart.general.title

Nơi khởi hành Hồ Chí Minh

3 ngày 2 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: Hàng ngày tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
3,780,000₫ 4,499,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: thứ 2 & 4 hàng tuần tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
7,765,000₫ 9,590,000₫
2 ngày 1 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: Hàng ngày tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
1,750,000₫ 2,099,000₫
3 ngày 2 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: Thứ 3 & 6 hàng tuần tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
3,190,000₫ 4,250,000₫
4 ngày 3 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
4,190,000₫ 4,490,000₫
2 ngày 1 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: Mùng 2 - 3 - 4 - 8 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
2,390,000₫ 2,489,000₫
3 ngày 2 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: mùng 2 mùng 3 Tết tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
3,450,000₫ 3,689,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: thứ 4 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
6,190,000₫ 7,190,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 27/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,490,000₫ 19,990,000₫
8 ngày 7 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 08/2023 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
57,990,000₫ 63,789,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 20/05/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
54,390,000₫ 59,829,000₫
9 ngày 8 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 25/04/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
59,990,000₫ 65,989,000₫