Trung Quốc - Viet Sun Travel
cart.general.title

Nơi đến Trung Quốc

6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 31/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,390,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 10/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
17,390,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 11/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 28/05/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,979,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 16/05/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,979,000₫ 19,900,000₫
7 ngày 7 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 28/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
23,790,000₫ 26,590,000₫
7 ngày 7 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 17/05/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
21,990,000₫ 26,590,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 09/05/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,979,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 23/05/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
15,979,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 06/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 20/06/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 04/07/2024 tại Hồ Chí Minh
Giá tour trọn gói:
16,990,000₫ 19,900,000₫